MISSIE EN VISIE

Ik droom van een club waar de ideale mix bestaat tussen topsport & funsport. Waar funsporters hun top kunnen halen en waar topsporters met veel fun kunnen sporten.

Dit vat onze visie eenvoudig samen in één zin.

VST Lions is een volleybalvereniging voor iedereen. De basis van de club is een goed gestructureerde werking met een eenvormige sportieve lijn met als doel elke speler/speelster op te leiden naar een voor hem/haar hoogste niveau.
Talentvolle jeugd moet de kans krijgen zich te ontplooien tot Topsport. Technisch, tactisch en mentaal zal met hen gewerkt worden volgens de principes van de Topsport. VST Lions geeft hen goede begeleiders, veel trainingsuren, etc.
Recreatie kan, moet en krijgt haar plaats waar nodig is bij VST Lions. Elk kind dat wil, kan bij VST Lions komen volleyballen. Iedereen fysisch en technisch volleybal bijbrengen is de plicht van onze trainers.
Onze seniorenploegen moeten voor het overgrote deel bestaan uit spelers/speelsters die opgeleid zijn in de eigen vereniging.
Elke talentvolle jeugd wordt gestimuleerd en gemotiveerd om als doel een plaatsje in de 1e ploeg te hebben, of in één van de andere seniorenploegen.
Dit alles moet gebeuren in een geest van kameraadschap, groepsdiscipline en Fair Play. Een goed contact tussen spelers/speelsters van onze verschillende ploegen is van essentieel belang. We willen er naar streven dat iedere speler/speelster en elk lid van VST Lions dit samenhorigheidsgevoel binnen de club uitstraalt.
Een kader van kwaliteitsvolle trainers moet garant staan om dit doel te bereiken. Zowel bij onze jeugd-, als bij onze seniorenploegen moet worden gezorgd voor kwaliteit in de begeleiding. Zij zijn de eersten om de teams te stimuleren in het bereiken van de gestelde doelen.